Home Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • hi mon
   hsfrhsiuf
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • XSMN
   <strong>Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 h&ocirc;m nay 09/03/2019</strong> Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 h&ocirc;m nay 09/03/2019 vẫn đang tr&ecirc;n đường đi t&igrave;m chủ nh&acirc;n của n&oacute;. Giải thưởng Jackpot h&ocirc;m nay l&ecirc;n đến hơn 36tỷ đồng, ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; 36.379.047.500 đồng. Theo th&ocirc;ng tin mới nhất từ c&ocirc;ng ty xổ số điện to&aacute;n Việt Nam (Vietlott) kỳ quay thưởng của Vietlott xổ số Mega 6/45 tiếp theo sẽ mở thưởng v&agrave;o ng&agrave;y 09/03/2019. Trước đ&oacute; ở kỳ quay thưởng trước Mega 6/45 đ&atilde; kh&ocirc;ng thể t&igrave;m ra chủ nh&acirc;n của giải Jackpot <a href="http://opensourcebridge.org/wiki/User:Davidlavie"><strong>Xổ số Minh Ngọc</strong></a> l&ecirc;n đến 32 tỷ đồng. D&atilde;y số may mắn của Vietlott Mega 6/45 của kỳ trước l&agrave; 06&ndash; 18&ndash; 22&ndash; 25&ndash; 31&ndash; 37. H&atilde;y ki&ecirc;n nhẫn chờ đợi Tuy kh&ocirc;ng thể t&igrave;m ra được chủ nh&acirc;n của giải Jackpot c&oacute; trị gi&aacute; 32 tỷ đồng, nhưng ở kỳ trước c&ocirc;ng ty xổ số điện to&aacute;n Việt Nam (Vietlott) đ&atilde; x&aacute;c định được 38 người tr&uacute;ng giải nhất với số tiền l&agrave; 10 triệu đồng. 1.280 người tr&uacute;ng giải nh&igrave; với số tiền l&agrave; 300 ngh&igrave;n đồng v&agrave; 20.227 người tr&uacute;ng giải ba với số tiền l&agrave; 30 ngh&igrave;n đồng. Theo quy định của c&ocirc;ng ty xổ số điện to&aacute;n Việt Nam, do kh&ocirc;ng c&oacute; người tr&uacute;ng thưởng giải Jackpot kỳ trước n&ecirc;n c&ocirc;ng ty sẽ cộng dồn, kể cả doanh thu b&aacute;n h&agrave;ng ở những điểm b&aacute;n lẻ, v&igrave; vậy tổng số tiền thưởng của ng&agrave;y 09/03/2019 giải Jackpot sẽ l&agrave; 36.379.047.500 đồng. Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết c&ocirc;ng ty điện to&aacute;n Việt Nam hay gọi tắt l&agrave; Vietlott c&oacute; 100% vốn của nh&agrave; nước v&agrave; n&oacute; trực thuộc của Bộ T&agrave;i Ch&iacute;nh. C&ocirc;ng ty xổ số điện to&aacute;n Việt Nam th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2011 đầu ti&ecirc;n với loại h&igrave;nh Mega 6/45 v&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2017, c&ocirc;ng ty xổ số điện to&aacute;n Việt Nam đ&atilde; cho ra đời sản phẩm thứ 2 l&agrave; Power 6/55. Người chơi tham gia xổ số điện to&aacute;n Việt Nam sẽ c&oacute; hai h&igrave;nh thức chơi đấy l&agrave; tự m&igrave;nh chọn ra 6 con số bất kỳ hoặc nhờ m&aacute;y chọn gi&uacute;p. Luật chơi của xổ số Mega 6/45 đấy l&agrave; nếu như người chơi tr&uacute;ng tất cả 6 số sẽ tr&uacute;ng thưởng giải Jackpot , giải cao nhất. Giải Jackpot thay đổi theo từng ng&agrave;y với mốc l&agrave; 12 tỷ đồng. Nếu mỗi kỳ kh&ocirc;ng c&oacute; người tr&uacute;ng thưởng th&igrave; n&oacute; sẽ tăng l&ecirc;n. C&ograve;n nếu như tr&uacute;ng 5 số th&igrave; người chơi sẽ tr&uacute;ng giải nhất trị gi&aacute; 10 triệu đồng. Tr&uacute;ng 4 số được giải nh&igrave; với 300 ngh&igrave;n đồng, v&agrave; giải ba tr&uacute;ng 3 số với phần thưởng <a href="https://yaplog.jp/nathanjame/archive/1"><strong>X&ocirc;̉ s&ocirc;́ ki&ecirc;́n thi&ecirc;́t Minh Ngọc</strong></a> 30 ngh&igrave;n đồng. Theo tham khảo một số người chơi họ cho rằng Power 6/55 dễ chơi hơn Mega 6/45. Những con số may mắn Đ&acirc;y l&agrave; một tr&ograve; chơi hấp dẫn c&oacute; thể mang lại những niềm vui bất ngờ cho những người chơi <a href="http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/user/viewPublicProfile/37657"><strong>KQXS Minh Ngoc</strong></a>, bạn cần c&oacute; một ch&uacute;t những may mắn c&ugrave;ng với một ch&uacute;t sự ki&ecirc;n nhẫn th&igrave; nhất định một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; vị thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Ch&uacute;c cho bạn c&oacute; th&ecirc;m thật nhiều những may mắn nh&eacute;.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • Your Kooiker
   Share stories and pictures about your very own Kooikers!
  • 0
  • 0
  • No Topics